Kontakt

Radim Daniel Pánek
SDET & Performance Tester
rdpanek@canarytrace.com
+420 731 011 200
RDPANEK LABS, s.r.o.

           

Performance testing
školení

Vědět důvody a znát způsoby. Praktické seznámení se všemi předpoklady
pro úspěšné zvládnutí role a řemesla Performance testera.

Zásadně nepoužívám staré metodiky, ale posouvám toto řemeslo dále. Vytvářím vlastní postupy, které ověřuji v praxi a získané poznatky evangelizuji.

Performance Testing

Praktické školení

Doménová specializace Performance testera pokrývá témata jako jsou stavba infrastruktury perf-stacku pro exekuci PT, analýzu požadavků, design PT, exekuci, investigaci a vyhodnocení, znalosti fungování backendových a frontendových systémů. Právě tato témata školení prakticky pokrývá.


Performance Tester je vzhledem ke způsobům řešení firemní infrastruktury potřeba více než kdy dříve a jsou na něj kladeny stále vyšší nároky. O výkonnostní charakteristiky infrastruktury a z nich plynoucí rizika se začíná zajímat více firem. Je to řemeslo, které neomylně poukazuje na rizika a které pomáhá posunout produkt do releasu.

Osnova školení

Problematika Performance testů

 • Teoretický úvod do Performance testů
 • Infrastruktura a proč se Performance testům věnovat
 • Scope a rozsah Performance testů
 • Typy Performance testů
 • Investigace Performance testů
 • Omezení Performance testů
 • Požadavky na nástroje pro Performance testy
 • Strategie Performance testů
 • Performance Stack
 • Praktické využití nástroje pro Performance testy
 • Vytváření test plánů
 • Performance test analýza
 • Performance test Life Cycle
 • Checklist aktivit Performance testera

Test Design a Test Exekuce

 • Instalace nástroje pro vytváření/editaci a test exekuci Performance testerů
 • Instalace cvičné aplikace v kuberntes
 • Design test plánu - vytvoření testu/nahrání testu
 • Vytvoření Performance testu webové aplikace
 • Vytvoření Performance testu pro testování REST api
 • Vytvoření Performance Baseline Testu
 • Debugging, logování a reporting
 • Performance Smoke
 • Spuštění Performance testů
 • Distribuované generování zátěže
 • Spuštění a provoz perf stacku v kubernetes
 • Instantní live logování

25. 02. 2021 (mini)

Cena 9 400 Kč bez DPH osoba/den

1 den on-line školení nad testovací infrastruktorou / stejná osnova jako u dvoudenního školení, ale bez praktické části / podklady pro vypracování Performance test analýzy a Checklist Performance Testera

Cíl školení

 • Praktické seznámení se s rolí Performance Testera
 • Stavba a provozování perf-stacku pro exekuci a vyhodnocení Performance Testů
 • Test analýza, Test design, Test exekuce, vyhodnocení a reportování výsledků
 • Strategie nasazení Performance Testů
 • Analýza nejčastějších incidentů
 • Nástroje
 • Úvod do Web Performance Testingu

Cílová skupina

 • Testeři (začátečníci i pokročilí)
 • Vývojáři frontendových a backendových aplikací
 • SW architekti
 • Správci prostředí

Předpoklady účastníka

 • Musí umět obsluhovat svůj počítač a mít práva k instalaci programu
 • Základní znalosti o automatizaci testování
 • Základní znalosti, jak funguje frontend a backend webové aplikace
 • Základní znalosti práce s gitem a příkazovou řádkou

Doprovodné nástroje

 • Docker
 • Elasticsearch stack
 • Git
 • Kubernetes
 • Linux a příkazová řádka
 • a spoustu dalších :-)
Informace a vypsání termínů připravovaných školení můžete sledovat na LinkedInu či Twitteru.

Závazně přihlásit Online školení: Google Meet

In-house školení

Proškolení vašeho týmu performance testerů

Standardní plán

 • Dva dny.
 • Stejná osnova jako u veřejného školení.
 • Dle vašich časových možností.

Na míru

 • Dva dny.
 • Začneme zhodnocením vašeho aktuálního stavu.
 • Prohlídka testované aplikace a infrastruktury.
 • Návrh perf stacku a způsobu testování na míru.
 • Obsah školení se přizpůsobí vašemu prostředí.
Informace a vypsání termínů připravovaných školení můžete sledovat na LinkedInu či Twitteru.

Kontaktujte mě

04. 03. - 05. 03. 2021

Cena 9 400 Kč bez DPH osoba/den

2 dny praktického on-line školení nad testovací infrastruktorou / podklady pro vypracování Performance test analýzy a Checklist Performance Testera / 1h konzultace po školení online nebo osobně u kávy / účastník si na svém počítači odnese Test plan a funkční Perf Stack. Získáte certifikát o absolvování tréninku.

Cíl školení

 • Praktické seznámení se s rolí Performance Testera
 • Stavba a provozování perf-stacku pro exekuci a vyhodnocení Performance Testů
 • Test analýza, Test design, Test exekuce, vyhodnocení a reportování výsledků
 • Strategie nasazení Performance Testů
 • Analýza nejčastějších incidentů
 • Nástroje
 • Úvod do Web Performance Testingu

Cílová skupina

 • Testeři (začátečníci i pokročilí)
 • Vývojáři frontendových a backendových aplikací
 • SW architekti
 • Správci prostředí

Předpoklady účastníka

 • Musí umět obsluhovat svůj počítač a mít práva k instalaci programu
 • Základní znalosti o automatizaci testování
 • Základní znalosti, jak funguje frontend a backend webové aplikace
 • Základní znalosti práce s gitem a příkazovou řádkou
 • Účet na GitHub.com pro sdílení kódu

Doprovodné nástroje

 • Docker
 • Elasticsearch stack
 • Git
 • Kubernetes
 • Linux a příkazová řádka
 • a spoustu dalších :-)
Informace a vypsání termínů připravovaných školení můžete sledovat na LinkedInu či Twitteru.

Závazně přihlásit Online školení: Google Meet

Trenér

Radim Daniel Pánek

Dlouhá léta pracoval jako vývojář a v posledních osmi letech se plně soustředí na výzkum v oblasti test automatizace. Působí v první linii od psaní testů přes správu infrastruktury pro automatizované testy až po evangelizaci test automatizace. Školí testery, navštěvuje různé QA týmy, mentoruje a hodnotí jejich test stack.